Ministrantövning

Kristus Konungens ministranter samlas till övning i kyrkan kl 14. Fikas utlovas, av Martin!

September 23
Konfirmander 2017