AC inbjuder "”Mina drömmar, mitt öde".

P. Guido Kreppold, katolsk präst och psykolog föreläser på ämnet: ”Mina drömmar, mitt öde – jungianska tolkningar av drömmar inom ramen för själavård i katolsk tradition.”

Föreläsningen hålls på tyska och tolkas till svenska.

Hjärtligt välkomna.

Mer information finns på AC:s hemsida: academicumcatholicum.org