OBS! Pga vallfärd ingen bikt kl. 17 eller mässa kl. 18.