Back to All Events

Sakramental tillbedjan och välsignelse

Första fredags andakt, dvs att vi ber Jesu Hjärta-litanian tillsammans föregår den sakramentala välsignelsen ca 17.40. Bikt erbjuds från 17.00.