Körkonsert - Munich Youth Choir

Goss- och flickkören Munich Youth Choir gästade Kristus Konungens kyrka för 50 år sedan och kommer nu tillbaka med ett härligt program under rubriken "Genom musiken på 80 minuter". Repertoaren spänner från 1000-talet och framåt. Göteborgs Gosskör, som tillsammans med Kristus Konungens församling är värdar för körens besök, medverkar också.