Högmässa med konfirmation

Välkommen att delta i högmässa med konfirmation. Biskop Anders Arborelius förmedlar konfirmationens sakrament i samband med hans pastoralvisitation av vår församling.