Pastoral-och ekonomiråd

Församlingens Pastoral-och ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet.