Orgelkonsert, Samuel Eriksson

I denna konsert får vi höra musik av tre stora tonsättare verksamma under 1900-talet, nämligen Max Reger, Maurice Duruflé och Otto Olsson. 

September 30
Konfirmander 2017