Högmässa - Jungfru Marias Upptagning i Himmelen, påbjuden högtid