Korsvägsandakt med bön för prästerna

Välkommen att delta i en korsvägsandakt, ledd av diakon Olof.