Kyrkkaffe Libaneniska kvinnogruppen

Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe efter förmiddagens söndagsmässor. Libanesiska Kvinnogruppen ordnar.