AC - Extra årsstämma

Academicum Catholicum - har extra årsstämma för fyllnadsval. Plats: Göteborgsrummet.