Prästvigning av diakonerna Lars Dahlander och Peder Bergqvist

Biskop Anders Arborelius OCD, prästviger diakon Lars Dahlander, från Kristus Konungens församling och diakon Peder Bergqvist, från Den Gode Herdens församling i Falun. Plats: S:t Eriks Domkyrka, Stockholm. Be för våra nya präster! Och be om kallelser!