Konfirmanderna termin 2 - LOV

Idag tar konfirmandgruppen ledigt.