Troskurs termin 4 - Avslutning

Fjärde terminens avslutning med öppna frågor och samkväm. Välkomna!