Etikforum: Kallade till Barmhärtighet

S:ta Elisabeths Folkhögskola inbjuder alla intresserade till Etikforum. Msgr Jorge de Salas, håller föredrag över temat: Kallade till barmhärtighet. Plats: Övre Salen.