Back to All Events

Academicum Catholicum: Ikonen - Bild och Liv

ACADEMICUM CATHOLICUM GOTHOBURGENSIS inbjuder alla intresserade till föredrag och diskussion med temat

IKONEN - BILD OCH LIV.

Later Event: April 22
Konfirmander termin 2