Pastoral-och Ekonomirådet sammanträder

Församlingens Pastoral-och Ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet.