Kyrkkaffe

KYRKKAFFE serveras efter mässan kl 9.30 & kl 11.00 av Församlingsgruppen.