Troskurs termin 4 - Bön – olika böner – vad är bön?

Bön – olika böner – vad är bön?
Katolska Kyrkans Katekes 2558-2865