Troskurs termin 2 - Prästämbetet och dess relation till d h Mässan

Prästämbetet och dess relation till d h Mässan
    Katolska Kyrkans Katekes 1533-1600