S:t Josef - Högmässa med biskop Anders Arborelius. Upptagning och konfirmation