Back to All Events

Föräldragruppen samlas i JP II-salen (musiksalen).

Vi pratar om vår tro med vår Kyrkans Trosbekännelse som grund.

Alla föräldrar är hjärtligt välkomna!