"Fullkomlighet består inte av yttre ting utan i sanna och fasta dygder." S:t Filip Neri