Mässa på latin (1962)

February 27
Ministrantövning