Ministrantövning

Kristus Konungens ministranter övar hårt!