Kefas ungdomsklubb

Alla ungdomar 14-25 är välkomna till Kefas ungdomsklubb. Varje fredag efter kvällsmässan som börjar kl. 18:00.