Troskurs termin 4 - Försoningens sakrament

Försoningens Sakrament
Katolska Kyrkans Katekes 1420-1532