Reträtt för män i lilla kapellet

Alla män är välkomna att delta i detta andliga föredrag. Tillfälle till bikt.