Troskurs termin 2 - Den heliga Mässan som Offer

Den heliga Mässan som Offer
Katolska Kyrkans Katekes 1356-1419