Karmels sekularorden

Karmels sekularorden har sitt möte i Församlingshemmet.