Högmässa på svenska med predikan av fader John Bashobora

Fader Johan Bashobora avslutar vår reträtt i församlingen med att predika i högmässan. Predikan hålls på engelska men kommer att tolkas till svenska.