"Vördnaden för Jungfru Maria är faktiskt nödvändig, för det finns ingen bättre väg att undfå Guds nåd än genom hans heliga Moder." S:t Filippo Neri