Back to All Events

Dekanatet på Heliga Hjärtas kloster

Prästerna och diakonerna i västra Sverige (Göteborgs Dekanat) samlas på Heliga Hjärtas kloster för att delta när den nyvalda priorinnan, M. Katarina Rask OSB, blir installerad av biskop Anders Arborelius. Mässan börjar kl. 11:00. Bed för den nya priorinnan och bed om kallelser till klosterlivet i den helige Benedikts efterföljd.