Reträtt med fader John Bashobora

Reträtt med predikan och förbön om helande och befrielse. Tolkas från engelska till svenska. Tillfälle till bikt. Redan kl. 18:00 kan man delta i dagens kvällsmässa i kyrkan.