Birgittinoblaterna

Birgittinoblaterna har sin månadssammankomst i kyrkan efter kvällsmässan.