Back to All Events

Troskurs termin 4 - Konfirmationens sakrament

OBS! Idag är det askonsdag. Deltagande i kvällmässan rekommenderas. Den slutar senare än vanligt och kursen börjar inte förrän den är slut.

Konfirmationens sakrament

Katolska Kyrkans Katekes 1210-1212, 1285-1321