Högmässa på Marias Obefläckade Avlelse

På denna påbjudna högtid firas högmässa kl. 18:00.