Sjungen mässa på latin (1962)

Mässa enligt den romerska ritens extra-ordinarie form frambäres kl. 18:00. Andra adventssöndagen.