Sakramental tillbedjan och första fredagsandakt

Det allraheligaste Sakramentet ställs för tillbedjan kl. 16:30. Ca 17:40 ber vi Jesus hjärta-litanian och får välsignelsen. Tillfälle till bikt.