Kyrkkaffe serveras av Kefas Ungdomsklubb

Kom med på kyrkkaffet efter förmiddagens mässor. Serveras i Astridssalen av Ungdomsklubb Kefas.