Extrainsatt föräldramöte för förstakommunionsgrupp 2

Föräldramöte, torsdagen 15 december efter kvällsmässan, kl. 19.00.

Vi träffas i församlingshemmet- Göteborgsrummet, två trappor upp till vänster.