Kvällsforum på Lucia

S:ta Elisabets folkhögskola och Kristus Konungens församling inbjuder till Luciafirande i kyrkan. Göteborgs Gosskör och andra körer medverkar, solister och musiker. Musik. dir. Samuel Eriksson