Troskurs termin 3 - Göteborgsrummet

Terminsavslutning med sedvanlig frågestund.