Ministrantövning

Kristus Konungens ministranter samlas till övning och fika.