Troskurs termin 1 - Göteborgsrummet

Gud i sig själv - Människan i sig själv
Deltagarna ska till nästa gång förbereda tre skriftliga frågor rörande avhandlat kursinnehåll. Dessa besvaras den 14/12.