Karmels sekularorden

Karmels sekularorden har sitt månadsmöte i Personalrummet.