Stilla mässa på latin (1962)

26 söndagen e pingst. – VI efter Trettondagen