Biktmöjlighet för förstakommunionsbarnen

Första kommunionsbarnen i grupp 2 (Marija och Yvonnes grupp) inbjuds till sin första bikt. Flera präster kommer att vara med! Efter bikten firar vi tillsammans den heliga mässan med början kl. 11.30.