Pastoral-och ekonomiråd

Församlingens Pastoral-och ekonomiråd sammanträder i Göteborgsrummet.

November 10
Korsvägsandakt
November 11
Konfirmander 2017